Pranešti apie prekybą žmonėmis

KOVOS SU PREKYBOS PASTANGOS

RubPage.com yra visiškai įsipareigojusi didinti informuotumą apie prekybos žmonėmis problemą ir užsiima geriausia praktika bei propagavimu. Jei sužinome apie bet kokį prekybos žmonėmis incidentą, entuziastingai bendradarbiaujame su teisėsauga ir institucijomis, kovojančiomis su piktnaudžiavimu žmogaus teisėmis.

Praneškite atitinkamoms institucijoms apie bet kokį įtariamą seksualinį nepilnamečių išnaudojimą ir (arba) prekybą žmonėmis.

ĮSPĖJIMAI DĖL GALIMOS PREKYBOS ŽMONĖMIS:

  • Ar pramogautojas atvyksta lydimas kito asmens?
  • Ar tas asmuo pasisako už arba atrodo, kad palaiko contapsiversti pramogautoju?
  • Ar pramogų vedėjas to asmens bijo?
  • Ar pramogautojui sunku bendrauti, whethar dėl kalbos barjero ar sąveikos baimės?
  • Ar pramogų vedėjas atrodo nepilnametis ar beveik nepilnametis?

Pasinaudokite sveiku protu ir contkreipkitės į atitinkamas institucijas, jei įtariate, kad kuo nors prekiaujama žmonėmis.