REKLAMATOJO SUTARTIS

Šią sutartį (toliau – Sutartis) sudaro toliau išvardytų svetainių tinklo operatorius (toliau – „Įmonė“) ir asmuo ar subjektas, sutinkantis šią Sutartį (toliau – Reklamuotojas). nuo nustatytos datos, kai įvyksta šios Sutarties priėmimas.

Liudytojas:

KADANGI Bendrovė gali teikti arba užsiima, be kita ko, teikia internetines paslaugas, leidžiančias reklamuotojams pateikti ir (arba) skelbti suaugusiųjų pramogų informaciją, skelbimus ir c.ontper contract ar kitu būdu, svetainės, portalai, tinklai ir kiti popieriniai bei eltronic lizdai, įskaitant, be apribojimų, www.rubpage.com (bendrai – „Įmonės tinklas“);

KADANGI, jei Reklamuotojas yra individuali komercinė įmonė, siekianti reklamuoti Reklamuotojo individualias paslaugas, Reklamuotojas nori reklamuoti ir reklamuoti tokias asmenines paslaugas pateikdamas nuotraukas, aprašymus, tekstą ir kt.ontir informaciją, susijusią su reklamuotoju vienoje ar keliose įmonės tinklo prekybos vietose ir kitur,ether per įslaptintus sąrašus, reklamjuostes ir (arba) nuorodas; ir

KADANGI, jei Reklamuotojas yra juridinis asmuo ar individuali komercinė įmonė, siekianti reklamuoti kitų paslaugas, Reklamuotojas nori susikurti paskyrą Bendrovėje, siekdamas reklamuoti trečiųjų šalių paslaugas, pateikdamas nuotraukas, aprašymus, tekstą ir kt.ontir informaciją apie suaugusius pramogautojus, kuriuos Reklamuotojas įdarbina arba atstovauja skelbdamas vienoje ar keliose įmonės tinklo prekybos vietose ir kitur,ether per įslaptintus sąrašus, reklamjuostes ir (arba) nuorodas; ir

KADANGI Reklamuotojui griežtai laikantis šios Sutarties sąlygų, Reklamuotojas gali pateikti ir paskelbti Reklamuotojo pateiktus vaizdus ir c.ontvienoje ar keliose Bendrovės tinklo prekybos vietose arba naudotis kita paslauga, kurią Bendrovė retkarčiais gali suteikti Reklamuotojui;

DABAR, TODĖL, atsižvelgiant į abipusius pažadus ir susitarimus pagal šį contŠalys, siekdamos gero ir vertingo atlygio, kurios tinkamumas ir pakankamumas pripažįstamas, šalys, ketinančios prisisiimti teisinę prievolę, įsipareigoja ir susitaria:

1. Šios sutarties priėmimas ir keitimas

1.1. Tapdamas šios svetainės reklamuotoju, Reklamuotojas sutinka su visomis šios Sutarties sąlygomis. Reklamuotojas negali pasirinkti tų sąlygų, kurios taikomos Reklamuotojui. Jei Reklamuotojas nesutinka su visomis šios Sutarties nuostatomis, Reklamuotojas privalo nutraukti bet kokią prieigą prie Svetainės ir bet kokių kitų Bendrovės teikiamų paslaugų bei jomis naudotis. Jokia šios Sutarties nuostata nėra skirta trečiosioms šalims sukurti vykdymo teises.

1.2 Niekas neturi teisės patekti į svetainę ar naudotis Paslaugomis, nebent jie sutiko su šia Sutartimi. Toks priėmimas nebūtinai turi būti fiziniu parašu, nes eltronSutikti su šia Sutartimi leidžiama pagal įstatymus. Reklamuotojas pareiškia, kad sutinka su šiuo contfaktinis susitarimas, imantis bet kokių veiksmų, įrodančių sutikimą su juo. Tokių veiksmų pavyzdžiai: reklamuotojo vardo įvedimas parašo lauke, langelio žymėjimas arba mygtuko c paspaudimasontsu žodžiais „sutinku“, „continue“ arba panašią sintaksę. Reklamuotojas supranta, kad tai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Reklamuotojo parašas ant bet kurio kito teisinio c.ontaktas. Jei Reklamuotojas nesiima tokio veiksmo, Reklamuotojas vis tiek yra saistomas šios Sutarties sąlygų, nes Reklamuotojas pasiekia bet kurią Bendrovės svetainės ar paslaugų dalį. Jei reklamuotojas spusteli bet kurią nuorodą, mygtuką ar kitą reklamuotojui pateiktą įrenginį bet kurioje Įmonės svetainės sąsajos dalyje, reklamuotojas teisiškai sutiko su visomis taisyklėmis ir sąlygomis c.ontpateiktas čia. Be to, naudodamiesi svetaine ar paslaugomis bet kokiu būdu, įskaitant Cont(kaip apibrėžta toliau) į svetainę, Reklamuotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė tokį naudojimą laikytų Reklamuotojo patvirtinimu, jog Reklamuotojas visiškai ir besąlygiškai sutinka su visomis šios Sutarties sąlygomis.

1.3 Kartkartėmis Bendrovė gali peržiūrėti šią Sutartį. Bendrovė pasilieka teisę tai daryti, o Reklamuotojas sutinka, kad Bendrovė turi tokią teisę. Reklamuotojas sutinka, kad visi šios Sutarties pakeitimai ar pakeitimai įsigalioja ir yra vykdytini iš karto po paskelbimo ir bus taikomi visoms c.ontĮmonei pateiktą ir (arba) jos saugomą informaciją. Bet kuri atnaujinta arba redaguota versija pakeičia ankstesnes versijas iš karto po paskelbimo, o ankstesnė versija nėra contturinčių teisinę galią, nebent pataisyta versija konkrečiai nurodo ankstesnę versiją ir išlaiko ankstesnę versiją ar jos dalis. Taikant specialią išimtį iš pirmiau pateiktų dalykų, joks šios Sutarties atnaujinimas ar pakeitimas neturės įtakos finansiniams Reklamuotojo įsipareigojimams Bendrovei, kurie bus išimtinai reglamentuojami pagal šios Sutarties versiją, paskelbtą Reklamuotojui paskelbus Reklamuotojo C.ontent. Bendrovė sutinka, kad jei ji ką nors pakeis šioje Sutartyje, Bendrovė pakeis šios Sutarties viršuje nurodytą „paskutinės modifikacijos datą“, kad būtų iš karto akivaizdu, jog Bendrovė atnaujino Sutartį. Reklamuotojas sutinka periodiškai pakartotinai apsilankyti šiame tinklalapyje ir tai darydamas naudoti Reklamuotojo naršyklės mygtuką „Atnaujinti“. Reklamuotojas sutinka pažymėti paskutinės šios Sutarties peržiūros datą. Jei „paskutinės modifikacijos data“ lieka nepakitusi, palyginti su tuo, kada Reklamuotojas paskutinį kartą peržiūrėjo šią Sutartį, Reklamuotojas gali daryti prielaidą, kad niekas Sutartyje nebuvo pakeistas nuo tada, kai Reklamuotojas paskutinį kartą ją perskaitė. Jei „paskutinės modifikacijos data“ pasikeitė, reklamuotojas gali būti tikras, kad somethbuvo pakeistas, todėl Reklamuotojas turi jį iš naujo peržiūrėti, kad nustatytų, kokią įtaką Reklamuotojo teisėms ir pareigoms galėjo turėti pakeitimai. Jei bet kuris teismas mano, kad šios Sutarties pakeitimo priėmimas dėl kokios nors priežasties yra neveiksmingas, šalys ketina taikyti naujausią, anksčiau priimtą Sutarties versiją.

Atsisakymas – periodiškai neperžiūrėdamas šios Sutarties, kad nustatytų, ar kuri nors iš sąlygų pasikeitė, Reklamuotojas prisiima visą atsakomybę už tokį gedimą ir Reklamuotojas sutinka, kad toks pažeidimas prilygsta Reklamuotojo patvirtinimui atsisakyti Reklamuotojo teisės peržiūrėti pakeistas sąlygas. Įmonė neatsako už tai, kad Reklamuotojas nepaiso Reklamuotojo teisinių teisių.

2 Conten, mokėjimai, grąžinimai ir sąskaitos

2.1 C paskelbimasontent. Sumokėjus visus mokesčius ir įmonei patvirtinus Reklamuotojo paskyros registracijos užklausą, Reklamuotojas gali pateikti reklamą c.ontskelbti įmonių tinkle. „Content“ apibrėžiamas kaip bet kuris Reklamuotojo contmedžiaga, informacija, vaizdiniai vaizdai, nuotraukos, vaizdo įrašai, grafika, tekstinė medžiaga, svetainės ir socialinės žiniasklaidos nuorodos, scenos vardas (-ai), personažas, personažas, biografiniai duomenys ir contakto informacija). C publikacijaontReklamuotojas griežtai laikosi įmonės paskelbimo gairių, nuotraukų peržiūros politikos ir šios Sutarties, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

2.2 Jei Reklamuotojui taikomi federaliniai ir valstijų įstatymai Jungtinėse Valstijose, Reklamuotojas garantuoja ir sutinka, kad visi ContReklamuotojo pateiktos ir (arba) paskelbtos medžiagos turi būti parengtos pagal visas taikomas Jungtinių Valstijų įstatymų nuostatas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, 18 antraštinę dalį, USC §§2256, 2257 & 2258A ir toliau. ir 28 CFR 75 dalis ir paskesnės dalys su pakeitimais ("2257 skirsnis"), taip pat visi kiti taikomi federaliniai, valstijos, vietiniai, provincijos ir užsienio įstatymai ar taisyklės.

2.3 Reklamuotojas toliau garantuoja ir sutinka, kad visi ContReklamuotojo pateikta ir (arba) paskelbta tema neapima temos, kuri sukeltų 2257 skirsnio įsipareigojimus. Jei toks content suaktyvina 2257 skiltį, tada reklamuotojas yra solyra atsakingas už visų įrašų, kurių reikalaujama 2257 skirsnyje, arba kaip reikalauja Bendrovė, saugojimą. Jei bendrovė to reikalauja, reklamuotojas nedelsdamas pateikia Bendrovei visą savo Įrašų saugotojo juridinį pavadinimą, adresą, kuriame saugomi visi 2257 skyriaus įrašai, ir visų bei visų amžiaus įrašų kopiją ir kitą informaciją, kurios reikalaujama pagal 2257 skyrių, susijusią su c.ontpaskelbtas vienoje ar keliose įmonės tinklo vietose. Be to, jei Reklamuotojas gyvena kitoje jurisdikcijoje nei JAV (toliau – Užsienio jurisdikcija) arba pateikia ContIš užsienio jurisdikcijos, reklamuotojas taip pat turi saugoti visus įrašus, kurių gali būti reikalaujama pagal tokios užsienio jurisdikcijos įstatymus, be bet kokių kitų įsipareigojimų, nustatytų čia.

2.4 Atsižvelgimas: Reklamuotojo sutikimas su visomis šios Sutarties nuostatomis buvo pateiktas Reklamuotojui leidžiant Reklamuotojui naudotis Bendrovės tinklu, įskaitant leidimą Reklamuotojui susikurti paskyrą svetainėje, pateikti reklamą Contir mėgaukitės susijusiais reklaminiais privalumais. Reklamuotojas pripažįsta, kad jums sutinka su šia Sutartimi, kad atsilygintumėte ir kad jis yra pakankamai atlygis.

2.5 Reklamos išlaidos: Norėdamas reklamuoti paslaugas Svetainėje, Reklamos davėjas turi pasirinkti vieną ar daugiau Bendrovės reklaminių pasiūlymų. Įkainiai, susieti su skirtingais pasiūlymais, kai tik pasirenkami, yra aiškiai rodomi pirkimo metu. Tokie tarifai gali keistis Bendrovės nuožiūra bet kuriuo metu. Išlaidos, susijusios su skelbimų pateikimu ir kitomis paslaugomis, yra aiškiai aprašytos svetainėje ir įtrauktos į šią nuorodą.

2.6 Reklamuotojas neša pilną ir solAtsakomybė už C kūrimą, publikavimą ir paskelbimąontent. Reklamuotojas privalo per vieną (1) darbo dieną nuo pirmojo paskelbimo pranešti Bendrovei apie reikalingus pataisymus, pakeitimus ar ištrynimus. Bendrovė nesuteikia jokių grąžinimų ar kreditų (įskaitant kreditus, koregavimus, kuponus ir panašius dalykus) ir reklamuotojas neturėtų to tikėtis.

(a) Bendrovė negrąžina pinigų solsavo nuožiūra, (i) negrąžins kredito į jokią kredito ar debeto kortelę, naudojamą apmokėti už reklamos paslaugą; (ii) neišduos pinigų grąžinimo čekio, kuris nebus išsiųstas dabartiniu įrašo adresu, kaip nurodyta reklamuotojo paskyroje. Tiek, kiek Bendrovė teikia ar paskelbia kreditą Reklamuotojo paskyroje arba yra suteikusi kreditą anksčiau, kiekvienu atveju dėl bet kokios priežasties, toks kreditas turi būti panaudotas ne vėliau kaip per 1) šimtą aštuoniasdešimt (180) dienų paskelbta Reklamos davėjo paskyroje; 2) iki šios Sutarties nutraukimo; arba per šimtą aštuoniasdešimt (180) dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta paskutinė. Priešingu atveju kreditas bus atšauktas ir konfiskuotas, o joks pakaitalas nebus suteiktas. Bet koks permokėjimas bus paskelbtas kaip kreditas ir tvarkomas pagal šią dalį.

(b) Reklamuotojas turi pilną ir solAtsakomybė už tai, kad kiekvienas mokėjimas būtų tinkamai ir tinkamai pažymėtas, kad Bendrovė galėtų pritaikyti tokį mokėjimą Reklamuotojo paskyrai ir reklamai. Reklamuotojas turi contnedelsdami veikti, jei Reklamuotojas mano, kad toks Reklamuotojo mokėjimas buvo atliktas neteisingai. Jei Bendrovė negali atlikti mokėjimo per devyniasdešimt (90) dienų nuo jo gavimo, toks mokėjimas yra negrąžinamas, tampa Bendrovės nuosavybe ir negrąžinamas.

(c) Jei šalys susitaria, kad Reklamuotojas mokės už reklamas pagal kintamo mokesčio modelį, pvz., parodymus, paspaudimus, parodymus, konversijas ir panašius dalykus (pvz., reklamjuostės skelbimus), Reklamuotojas privalo sumokėti Bendrovei negrąžinamą išlaikymo mokestį avansu. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip nustatė Bendrovė savo solBendrovė savo nuožiūra pateiks Reklamos davėjui ataskaitą, kurioje dokumentuojamas reklamos mokesčio apskaičiavimas ir toks mokestis bus išskaičiuotas iš išlaikymo sumos. Bendrovės įrašai, bylos, statistika ir ataskaitos bus vienintelis reklamos mokesčio apskaičiavimo pagrindas ir nėra audituojami. Visi klausimai dėl tokio apskaičiavimo turi būti pateikti per penkias (5) darbo dienas nuo Bendrovės ataskaitos pateikimo Reklamuotojui arba toks mokesčio apskaičiavimas bus laikomas galutiniu. Šalys pripažįsta ir susitaria, kad aukščiau aprašytas kintamo mokesčio modelis yra bendras method apskaičiuojant reklamos mokestį tarp nepriklausomų interneto įmonių ir nereiškia bei nereiškia, kad įmonei priklauso, controlių arba turi kokios nors įtakos reklamuotojo verslui. Reklamuotojas turi sole ir visiška nuosavybės teisė ir contapversti savo verslą.

(d) Reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad Reklamuotojo finansų įstaiga arba pardavėjas gali taikyti Reklamuotojui mokestį, kai Reklamuotojas sumoka įmonei savo reklamos ar paslaugų mokesčius naudodamas tokią finansų įstaigą ar pardavėjo kredito / debeto kortelę ar kitą mokėjimą.ethod. Reklamuotojas supranta, kad Bendrovė gali naudoti vietinį ir (arba) tarptautinį prekybininko apdorojimą, todėl gali būti taikomi papildomi tarptautiniai mokesčiai. Reklamuotojui patariama iš anksto suprasti tokius mokesčius kaip ir Reklamuotojas solyra atsakingas už tokių mokesčių mokėjimą, ir į tokius mokesčius atsižvelkite rinkdamiesi mokėjimą method ir konkrečios kredito / debeto kortelės, nes mokesčiai skiriasi.

2.7 Be to, kad solyra atsakingas ir atsakingas už visus ContĮmonių tinklui pateiktas reklamuotojas taip pat solely atsakinga už bet kokį contpasiekiama per bet kurią nuorodą, kurią reklamuotojas įtraukia į reklamuotojo Contir už bet kokius techninius gedimus, klaidas ar kitas problemas, kurias sukelia tokia nuoroda. Reklamuotojas konkrečiai atlygina ir valdo Bendrovę (tai reiškia Bendrovę, jos savininkus, pareigūnus ir direktorius, teisių perėmėjus, įgaliotinius, advokatus, filialus, agentus ir licencijų turėtojus ir visais atvejais atitinkamus jų savininkus, pareigūnus ir direktorius, teisių perėmėjus, įgaliotinius, filialai, agentai ir licencijos turėtojai) nepavojingi bet kokiems reikalavimams, skoloms ar kaltinimams, susijusiems su bet kuria svetaine, kurią reklamuotojas susiejo su viena ar daugiau prekybos vietų Įmonės tinkle.

2.8 Reklamuotojas yra solyra atsakingas už bet kokį Conttrečiųjų šalių (pvz., fotografų ar kitų Reklamuotojo atstovų) Bendrovei pateikia Reklamuotojas arba Reklamuotojo vardu, ir tokiai C galios visos šios Sutarties nuostatos.ontent. Reklamuotojas garantuoja ir pareiškia, kad jam priklauso ir išlaiko arba gavo iš Contsavininkas, visos reikalingos teisės rodyti visas Contpateikti Bendrovei pagal šią Sutartį, įskaitant, be apribojimų, visus būtinus modelių leidimus, autorių teisių licencijas, prekių ženklų licencijas, priskyrimus, viešinimo teises ir panašiai. Reklamuotojas konkrečiai atlygina žalą ir laiko Bendrovei nepavojingą už bet kokias pretenzijas, skolas ar kaltinimus, susijusius su bet kokiais C.ontji pateikia ir (arba) skelbia pagal šią Sutartį.

2.9 Prieš pateikdami bet kokį ContNorėdami paskelbti, Reklamuotojas Bendrovėje turi sukurti reklaminę paskyrą ("Paskyra"), kuriai Bendrovės nuožiūra reikalinga konkreti registracija, identifikavimas ir mokėjimo informacija. Reklamuotojas garantuoja ir pareiškia, kad visa informacija, pateikta registruojantis paskyroje, yra teisinga ir teisinga. Reklamuotojui leidžiama susikurti tik vieną (1) Paskyrą, o perleisti ar parduoti ją draudžiama. Bendrovė savo nuožiūra gali bet kada atmesti, sustabdyti arba atšaukti registraciją paskyroje, jei reklamuotojas nesilaiko arba nesilaiko Bendrovės paskelbimo gairių, kokybės užtikrinimo vertinimo, kovos su sukčiavimu politikos ar kliento autentifikavimo. pastangas. Reklamuotojai, kuriems buvo atmesta, sustabdyta, uždrausta arba uždrausta susikurti paskyrą, negali bandyti registruoti kitos paskyros naudodami tą pačią ar skirtingą registracijos informaciją. Bet kokios tokios apėjimo pastangos laikomos nesąžiningomis ir neteisėtomis.

2.10 Reklamuotojas negali sukurti Paskyros, jei prisijungimas prie interneto svetainės ar jos paslaugų pažeistų Reklamuotojo jurisdikcijos įstatymus.

2.11 Reklamuotojas yra atsakingas už bet kokį naudojimą ir (arba) veiklą, vykdomą per Reklamuotojo paskyrą,ether ar neleido reklamuotojas. Reklamuotojas sutinka nedelsiant pranešti Bendrovei apie bet kokią neteisėtą prieigą prie Reklamuotojo paskyros ar jos naudojimą.

2.12 Bendrovė atsisako bet kokios ir visos atsakomybės, kylančios dėl apgaulingos prieigos ir (arba) naudojimo per Reklamuotojo paskyrą.

2.13 Reklamuotojui gali būti suteikta internetinė prieiga prie savo paskyros. Reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad tokia paskyra gali būti naudojama soltik tam, kad būtų pasiekti šioje Sutartyje nustatyti tikslai, įskaitant bet kokį naudojimą, būtiną jų ketinimams įgyvendinti. Reklamuotojas saugos savo paskyros slaptažodį ir kitą prisijungimo informaciją pagal pramonės standartus ir nesidalins tokia informacija su jokia trečiąja šalimi. Reklamuotojas lieka solyra atsakingas ir atsakingas už Conttokioje paskyroje, nepaisant bet kokios pagalbos, kurią įmonė gali teikti reklamuotojui dėl tokios paskyros (pvz., įkeliant ar perkeliant Contį sąskaitą), kaip leidžiama pagal šią Sutartį.

2.14 Privatumas / duomenų rinkimas.

(a) Reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad Bendrovė naudoja slapukus, naršyklės galimybes, žiniatinklio švyturius, funkcijas ir funkcijas, sekimo paslaugas ir kitas technologijas, kad rinktų informaciją apie Reklamuotoją, kad pagerintų Reklamuotojo patirtį svetainėse. Šių duomenų rinkimas skirtas pagerinti svetainės naršymą; stebėti pageidavimus; teikti bendras vidines ir vartotojų žiniatinklio analizės ataskaitas; atlikti tyrimą; ir padėti nustatyti galimą nesąžiningą veiklą. Renkama informacija apima, bet tuo neapsiribojant, reklamuotojo IP adresą, įrenginį, operacijų duomenis, naršyklės informaciją, geografinę vietą, nepakeistus neryškių vaizdų / nuotraukų, kurias reklamuotojas gali pateikti, vaizdus / nuotraukas ir kitus seanso duomenis (bendrai „ Pasyvūs duomenys).

(b) Reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad, kad Bendrovė galėtų vykdyti veiklą, Reklamuotojas turės perduoti asmeninę informaciją, kuri apims informaciją apie paskyrą ir reklamuotoją, mokėjimo informaciją, pvz., kredito ar debeto kortelės duomenis, identifikavimo duomenis, asmens tapatybės dokumentus, pvz. kaip vyriausybinės tapatybės kortelės ir kiti patvirtinimo dokumentai, autentiškumo patvirtinimo ar kitos nuotraukos ir (arba) kiti paskyros savininko arba C paveikslėlyje pavaizduotų asmenų amžiaus patvirtinimo dokumentai ir medžiaga.ontent. Be to, Reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad Bendrovė gali įrašyti ir saugoti visas sąveikas su Reklamuotoju (pvz., telefonu, tiesioginiu pokalbiu, el. paštu, internetu ir kt.). Visos aukščiau nurodytos informacijos, duomenų ir medžiagos kategorijos čia vadinamos „Aktyviais duomenimis“.

(c) Reklamuotojas visiškai ir sąmoningai aiškiai sutinka, kad Bendrovė gautų ir tvarkytų pasyviuosius ir aktyviuosius duomenis (iš visoether, „Verslo duomenys“), nepaisant to, kada ir pagal kokią sutartį jie buvo pateikti Bendrovei. Bendrovė sutinka, kad ji tvarkys Verslo duomenis taikydama komerciškai pagrįstus standartus. Be to, Bendrovė turi aiškų Reklamuotojo leidimą (be jokio papildomo sutikimo) naudoti ir tvarkyti Verslo duomenis taip, kaip jai atrodo tinkama, ir pateikti bet kurį arba visus juos bet kuriai teisėsaugos institucijai arba atsakant į teismo šaukimą ar kitą administracinį, reguliavimo ar teisinis procesas arba įsipareigojimas, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiajai šaliai, siekiant apsaugoti įmonę, reklamuotoją ar plačiąją visuomenę ir (arba) suteikti tai trečiajai šaliai ir visiems pirmtakams, įpėdiniams ir perėmėjams, jei įmonė, jos turtas arba visas arba iš esmės visas jos turtas yra įgytas parduodant, sujungiant ar kitaip reorganizuojant įmonę arba bankroto atveju,solvencija arba administratorius. Jei Bendrovė subcontsutinka, parduoda arba perleidžia savo įsipareigojimus pagal šią sutartį nevyriausybiniam subjektui, jis tai daro tik tuo atveju, jei toks subjektas sutinka naudoti komerciškai pagrįstus standartus, kad apsaugotų tokius verslo duomenis. Reklamuotojas supranta, kad jei yra (vyriausybinis ar ne) subcontReklamuotojas, pirkėjas ar perėmėjas nevykdo savo įsipareigojimų dėl duomenų apsaugos pagal šią nuostatą, Bendrovė nebus atsakinga ar jokiu būdu atsakinga Reklamuotojui už subc.ontlenktynininkas.

(d) Reklamuotojas aiškiai sutinka, kad Įmonė gali ieškoti, lyginti ir tikrinti Verslo duomenis pagal bet kokius taikomus išteklius, pvz., vyriausybines duomenų bazes ir trečiųjų šalių įrankius bei programinę įrangą, o kredito, debeto, dovanų ar kitos mokėjimo kortelių informacijos atžvilgiu. Aiškus reklamuotojo leidimas naudoti PCI suderinamą trečiosios šalies tiekėją mokėjimo kortelėms, pvz., kredito, debeto ir dovanų kortelėms, saugoti ir apdoroti.

3. Licencijos teisių suteikimas.

3.1 Reklamuotojas suteikia Bendrovei kartu su jos teisių perėmėjomis ir pavedimais pasaulinę, neišskirtinę, nuolatinę, nemokamą licenciją naudoti, rodyti, kopijuoti, skelbti, skelbti, eksponuoti, transliuoti, perduoti, bendrauti, atlikti, platinti ir platinti. Reklamuotojas Contįtraukti į Bendrovės tinklą ir (arba) įtraukti tokį reklamuotoją Contį bet kokią dabar žinomą ar vėliau sukurtą formą, laikmeną ar technologiją. Reklamos davėjo Bendrovei suteikta licencija leidžia skelbti Reklamuotoją Contkitose trečiųjų šalių svetainėse, kurios padės įmonei pritraukti daugiau žiūrovų, kad pamatytų reklamuotojo Content, įskaitant bet kokius išvestinius kūrinius, pagrįstus tokiu Contšioje Sutartyje nurodytais tikslais, įskaitant bet kokį naudojimą, būtiną jos ketinimams įgyvendinti. Reklamuotojas suteikia Bendrovei teisę į Bendrovės solsavo nuožiūra apdoroti ir (arba) atlikti pakeitimus, pvz., ištrinti Content tam, kad toks Contlaikytis visų taikomų įstatymų, taisyklių ir reglamentų (bendrai – „Įstatymai“) bei bendrovės politikos ir procedūrų bei atgrasyti nuo trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės (pvz., autorių teisių) pažeidimų. Konkrečiai, reklamuotojas sutinka, kad įmonė galėtų pateikti „RubPage” prekės ženklo vandens ženklą nuotraukose, kurias reklamuotojas pateikė Bendrovei, kad jos būtų rodomos bendrovės interneto svetainėse. Reklamuotojas taip pat supranta ir sutinka bei sutinka, kad įmonė gali įgalinti Contžiūrovams, Svetainės naudotojams ir kitiems, kurti ir (arba) skelbti komentarus, įvertinimus, apžvalgas ir panašius dalykus (bendrai – „Žiūrėjo komentarai“) apie tokį reklamuotoją vienoje ar daugiau priklausančių ar susijusių svetainių. Reklamuotojas aiškiai atleidžia Įmonių grupę nuo bet kokios ir visos atsakomybės, kylančios dėl Žiūrovų komentarų ar įmonės C naudojimoontbe apribojimų, įskaitant atsakomybę, kylančią dėl bet kokio suliejimo, iškraipymo, pakeitimo, vandens ženklų žymėjimo ar optinės iliuzijos, kurios gali atsirasti.

3.2 Nepaisant bet kokių čia pateiktų contrary, bendrovė neprivalo įgyvendinti Reklamuotojo autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su Contpateiktas ir (arba) paskelbtas. Reklamuotojas pripažįsta, kad intelektinės nuosavybės vagystės plinta internete ir kad Contgali būti pavogtas, nukopijuotas ar kitaip pažeistas trečiųjų šalių, kurių Bendrovė neturi control. Jei toks pažeidimas įvyksta, Reklamuotojas prisiima sole pareiga įgyvendinti Reklamuotojo intelektinės nuosavybės teises, jei jis to norėtų. Bendrovė pasilieka teisę įgyvendinti savo autorių teises, licencijų teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Bendrovės tinklu ir susijusiais kūriniais. Reklamuotojas visada pagrįstai bendradarbiaus su įmone ir jos patarėju dėl bet kokio įtariamo pažeidimo arba ieškinio dėl pažeidimo, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, liudijimus ir sudarydamas prieinamus bet kokius įrašus, dokumentus, informaciją ir panašius dalykus, kai to pagrįstai paprašys Įmonė.

3.3 Privatumo / saugumo įspėjimas: atkreipkite dėmesį, kad nors Bendrovė deda pagrįstas pastangas apsaugoti bet kokią asmeninę informaciją ar privačius duomenis, kuriuos reklamuotojai pateikia Bendrovei, jokia svetainė ar serveris nėra apsaugotas nuo įsilaužimo ar kitų saugos protokolų pažeidimų, dėl kurių gali būti padaryta neteisėta viešai paskelbti tokią informaciją ir duomenis. Tokie veiksmai gali sukelti pažeminimą, psichinius / emocinius išgyvenimus, tapatybės vagystę ir kitą didelę žalą. Todėl Reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad Bendrovė nebus atsakinga už jokį Reklamuotojo privačios informacijos, asmens duomenų ar C.ontir Reklamuotojas atleidžia įmonę nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės ir pretenzijų. Be to, reklamuotojas pripažįsta ir sutinka, kad svetainė yra suaugusiems skirta erotinės temos reklamos vieta, kurią gali pasiekti vartotojai visame pasaulyje. Todėl reklamuotojas supranta, kad bet kokią svetainėje pateiktą medžiagą gali peržiūrėti esami ir (arba) buvę draugai, šeima, kolegos, partneriai, darbdaviai ir pažįstami.

3.4 Bendrovė neprivalo ir neprivalo mokėti Reklamuotojui jokios piniginės kompensacijos už licencijos teises, kurias Reklamuotojas suteikė Bendrovei pagal šiuos dokumentus, ir Reklamuotojas sutinka, kad C pateikimas ir (arba) paskelbimasontviename ar keliuose Bendrovės tinklo prekybos taškuose yra adekvatus ir pakankamas atlygis už minėtų teisių suteikimą.

3.5 Licencijos teisės, kurias Reklamuotojas suteikia Bendrovei, galioja neribotą laikotarpį, išskyrus tai, kad minėtas licencijos teises Reklamuotojas gali nutraukti nutraukdamas Sutartį pagal 8.10 skyrių. Reklamuotojas pripažįsta, kad vien mokėjimų už reklamas sustabdymas arba reklamos nepratęsimas Bendrovėje nereiškia licencijos teisių ar šios Sutarties nutraukimo. Reklamuotojui veiksmingai nutraukus licencijos teises, Bendrovė pašalina visas Contiš įmonių tinklo. Įmonė neprivalo grąžinti jokio Contreklamuotojui, kurį Reklamuotojas pateikė Bendrovei. Nepaisant nieko į contReklamuotojas pripažįsta, kad visi ContBendrovė arba jos pirmtakai, agentai, direktoriai, akcininkai, dukterinės įmonės, teisių perėmėjai ir pavedimai archyvuoti gali būti saugomi neribotą laiką, c.ontfaktiniais ir (arba) teisiniais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, archyvuotos skelbimų skilties arba reklamuotojų profilio skilties paskelbimą jos svetainėje, Bendrovės arba viso ar iš esmės viso jos turto pardavimą ir (arba) bankrotą. , administratorius arba insolBendrovės pareigas.

3.6 Visos pagal šį įmonei suteiktos licencijos teisės yra nemokamos, jos gali būti visiškai perleidžiamos, perleidžiamos ir sublicencijuojamos. sole diskrecija.

3.7 Reklamuotojas gali paskirti trečiąją šalį veikti Reklamuotojo vardu vykdydamas Reklamuotojo perdavimo sutartį. Reklamuotojas pripažįsta, kad Reklamuotojas yra visiškai atsakingas už paskirtos trečiosios šalies, veikiančios Reklamuotojo vardu, veiksmus su Reklamuotojo sutikimu arba be jo. Reklamuotojas pripažįsta, kad Reklamuotojo delegavimo sutarties vykdymas neatleidžia Reklamuotojo nuo šios Sutarties sąlygų ir toks Reklamuotojas yra solidariai atsakingas už visus bet kurio įgaliotinio veiksmus.

3.8 Ši Sutartis nesuteikia reklamuotojui licencijos naudoti Įmonės prekių pavadinimus, paslaugų ženklus ar bet kokius kitus prekybos ženklus, priklausančius arba licencijuotus Bendrovei, įskaitant, bet tuo neapsiribojant „RUBPAGE“, „RUB PAGE“ ir bet koks terminas contBendrovės saugomų prekių ženklų, paslaugų ženklų ar prekių pavadinimų. Be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo griežtai draudžiama naudoti bet kokius Bendrovės ar Bendrovės licencijų išdavėjų prekių pavadinimus, paslaugų ženklus ar bet kokius kitus prekybos ženklus. Tiksliau, reklamuotojui neleidžiama registruoti jokio vienodo išteklių lokatoriaus (URL) arba pasaulinio žiniatinklio adreso, kuris contturi bet kokius Bendrovės arba Bendrovės licencijų išdavėjų prekių ženklus ar URL arba kad contjokiais terminais, kurie yra klaidinamai panašūs į Įmonės prekių ženklus arba URL.

3.9 Nepaisant nieko, kas nurodyta čia prie contrary, bendrovė suteikia reklamuotojui visame pasaulyje nemokamą licenciją naudoti, kopijuoti ir viešai rodyti RUBPAGE kolektyvinis narystės ženklas tokiu būdu, kuriam nuolat pritaria Bendrovė. Šioje dalyje suteikta licencija contgalioja iki pirmojo iš šių įvykių: (a) Reklamuotojas neatitinka Bendrovės nustatytų kvalifikacijų, kurios yra būtinos ženklo naudojimo sąlyga; arba (b) Bendrovė nutraukia šią licenciją savo solReklamuotojui pranešus savo nuožiūra. Bendrovė pasilieka teisę įgyvendinti autorinio atlyginimo ar kitokį atlygio reikalavimą už contsuteiktų teisių įgyvendinimą.

4. Reklamuotojo pareiškimai, garantijos, sutartys ir žalos atlyginimas. Reklamuotojas pareiškia, suteikia garantijų ir įsipareigojimų Bendrovei taip:

4.1 Reklamuotojas turi arba turi teisinius įgaliojimus perduoti arba suteikti Bendrovei bet kokias licencijos teises, intelektinės nuosavybės teises, kitas teisines ar teisingas teises, būtinas arba reikalingas, kad būtų galima paskelbti C.ontvienoje ar keliose įmonės tinklo prekybos vietose, įskaitant, neapsiribojant, visas autorių teises, prekių ženklų teises, prekybinio apsirengimo teises, prekių pavadinimų leidimus ir visų asmenų, esančių minėtame C, modelių leidimus.ontpakanka, kad būtų galima legaliai naudoti jų vardus ir atvaizdus, ​​asmenį ir (arba) personažą (-ius), įskaitant, bet neapsiribojant, visų būtinų viešumo, komercinio naudojimo ir privatumo teisių atleidimą.

4.2 Reklamuotojas nesudarė jokių kitų sutarčių, įsipareigojimų, įsipareigojimų ar teisinių suvaržymų, kurie galėtų kliudyti ar trukdyti teisėms ir licencijoms, kurias Reklamuotojas suteikė Bendrovei pagal šį dokumentą arba kurios galėtų trukdyti Bendrovei laisvai naudotis C.ontkaip numatyta šioje Sutartyje.

4.3 Kad Content yra visiškai originalus ir nebuvo visiškai ar iš dalies nukopijuotas iš bet kurios trečiosios šalies kito kūrinio, reklamos, paveikslėlio ar šaltinio, kuris nepriklauso Reklamuotojui arba nėra jam licencijuotas. Vaizdiniai vaizdai contaptiktas Contnėra nei netikra, nei „pagaminta“ fotografija ir kad bet kokia asmens, pavaizduoto Content yra tikras ir tikslus pavaizduoto asmens atvaizdas ir prieinamas visoms reklamuojamoms paslaugoms.

4.4 Kad visi asmenys, pavaizduoti bet kokiame vaizdiniame C paveiksleontReklamuotojas pateikė Bendrovei sutikimą, kai tuo metu yra vyresni nei aštuoniolikos (18) metų (arba vyresni, jei pilnamečio statusas yra didesnis nei 18 metų jurisdikcijoje, kurioje asmenys buvo nufotografuoti), buvo nufotografuoti asmenys, susiję su C. kūrimu ar gamybaontENT.

4.5 Jei reklamuotojas naudoja Reklamuotojo paskyrą skelbdamas Contsusijusios su trečiosiomis šalimis, kad visos asmenų nuotraukos contaptiktas ContTai suaugusio pramogautojo, kurį reklamuotojas šiuo metu iš tikrųjų dirba ir (arba) atstovauja, nuotraukos. Jei toks asmuo nebėra susijęs su Agentūra, Agentūra per vieną darbo dieną apie tai praneša Bendrovei ir padarys tokius pakeitimus bet kuriame paskelbtame C.ontatspindėti visus tokius asociacijos pokyčius. Agentūra taip pat pareiškia, kad šią sutartį pasirašantis asmuo asmeniškai peržiūrėjo amžiaus patvirtinimo dokumentus, kad patvirtintų, jog asmuo, pavaizduotas bet kuriame C.ontBendrovei pateiktame jurisdikcijoje, kurioje Contbuvo sukurtas.

4.6 RubPage laikosi visiškos prekybos žmonėmis, nepilnamečių išnaudojimo, prostitucijos ir bet kokio kito neteisėto elgesio netoleravimo politikos. Tirdami nusikalstamą veiklą bendradarbiaujame su teisėsauga, laikydamiesi atitinkamo proceso, pavyzdžiui, teismo šaukimo. RubPage netoleruoja prekybos žmonėmis, nepilnamečių išnaudojimo, prostitucijos ir bet kokio kito neteisėto elgesio. Tirdami nusikalstamą veiklą, bendradarbiaujame su teisėsauga pagal atitinkamą procesą, pvz., teismo šaukimą. Skelbimai, pažeidžiantys mūsų visiško netoleravimo politiką, bus atmesti, o pateikus tokius skelbimus skelbti gali būti kreiptasi į teisėsaugą ir nedelsiant uždaryta paskyra.

4.7 Kad bet kuris reklamuotojas, pateikęs Contįmonė, kuri nurodo arba vaizduoja verslo vietą arba vietą, turi atitinkamos įmonės ar vietos leidimą skelbti tokią Contir kad toks Content nepažeidžia pavaizduoto verslo ar vietos intelektinės nuosavybės teisių.

4.8. Verslo duomenų reklamuotojo Bendrovei pateikti duomenys yra galiojantys, autentiški ir tikri; kad Reklamuotojas turi visas reikalingas teises naudoti ir pateikti Įmonei Verslo duomenis; kad informacija contyra teisinga ir tiksli; ir kad visi reklamuotojų tapatybės nustatymui naudojami dokumentai yra dokumentai, kuriuos išdavė atitinkamos ir galiojančios vyriausybinės institucijos, kuri yra asmens, kurio vardas ir pavardė nurodyta dokumentuose, institucijos.

4.9 Reklamuotojas turi ir palaiko galiojančius, autentiškus ir tikrus asmens (-ų), pavaizduoto (-ų) C.ontReklamuotojas pateikė Bendrovei pareikalavus, įrodydamas, kad tokie asmenys buvo sulaukę aštuoniolikos (18) metų (arba vyresni, jei pilnametystės amžius yra didesnis nei 18 metų jurisdikcijoje, kurioje asmenys buvo nufotografuoti) kai Contbuvo sukurtas tokius asmenis vaizduojantis paveikslas. Reklamuotojas pripažįsta, kad tokiuose dokumentuose yra bet kokio vaizdo sukūrimo datos įrodymai.

4.10 Kad reklamuotojui nebuvo pareikšta jokių pretenzijų dėl Contar kitaip, o reklamuotojas nežino, kad Contpažeidžia intelektinės nuosavybės teises arba teises į bet kurį kitą darbą ir (arba) bet kurio asmens, filmo ar korporacijos teises.

4.11 Kad visi įsipareigojimai, susiję su Conten, įskaitant, be apribojimų, visus atlyginimus, autorinius atlyginimus, esamus ir būsimus licencijos mokesčius, paslaugų mokesčius ir panašius dalykus, jei tokių buvo, iki šiol buvo visiškai sumokėti.

4.12 Kad Content: a) nėra neteisėta arba contrary į Įstatymą; (b) nereklamuoja nelegalios veiklos arba nuorodos į svetaines ar socialinę žiniasklaidą, skatinančią neteisėtą veiklą; (c) neskatina smurto arba nesieja su juoontrary į Įstatymą; (d) nėra priekabiaujantis, šmeižiantis, kurstantis neapykantą, įžeidžiantis, šmeižiantis ar nepadorus; (e) nenurodo nuorodų į svetaines, kuriose contain contneteisėta, šmeižikiška, neapykantą skatinanti, įžeidžianti, šmeižikiška ar nepadori; f) nėra tikros ar imituojamos seksualinės veiklos vaizdavimo; g) nerodo lytinių organų ar gaktos srities; h) jokiu metu jokia šalis ar vyriausybinė agentūra nebuvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn, nebuvo tiriama ar nebuvo pradėta civilinė byla. Bendrovė pasilieka teisę, bet neįsipareigoja, ištrinti, pašalinti ar atsisakyti skelbti bet kokį Contjei mano, kad tai neteisėta, nepadoru, įžeidžianti arba pažeidžianti šią Sutartį arba jos politiką ir procedūras. Reklamuotojas atsisako bet kokių pretenzijų, susijusių su tokiu pašalinimu.

4.13 Kad nieko nėra Contsudaro arba siūlo pasiūlymą imtis neteisėtų veiksmų ar elgesio, a solkurstymas ar susitikimas imtis neteisėto elgesio ar elgesio, arba bendravimas, susijęs su bet kokio pobūdžio neteisėtu elgesiu ar elgesiu, visais atvejais, atsižvelgiant į visus taikomus įstatymus. Toks Contlt yra griežtai draudžiamas, o paskelbus reklamuotojo paskyra įmonėje bus nutraukta.

4.14 Jei reklamuotojas vykdo verslą, kuris aprašytas arba pateikiamas ContReklamuotojas pateikė Bendrovei arba yra reklamuotojo svetainėje arba paties reklamuotojo socialinio tinklo svetainėje, kad minėta įmonė atitinka visus taikomus įstatymus ir kad Reklamuotojas yra gavęs visas reikalingas licencijas, leidimus ir įgaliojimus užsiimti tokia veikla iš visų atitinkamų agentūrų ir autoritetai.

4.15 Reklamuotojas perskaitė, supranta, sutinka ir turi visiškai laikytis Bendrovės tuo metu galiojančios politikos, pareiškimų ir kitų veiklos procedūrų, kurios pateikiamos www.rubpage..

4.16 Reklamuotojas turi ginti, atlyginti ir laikyti nekenksmingą Įmonių grupei nuo bet kokių ieškinių, ieškinių, ieškinių, sprendimų, baudų, nuostolių, žalos, išlaidų, mokesčių, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir kitų nuostolių, kurie gali būti gauti ar skirti, ir prieš juos. dėl bet kokio pareiškimo, garantijos, sutarties ar susitarimo pažeidimo arba reklamuotojo klaidingo pateikimo pagal šį dokumentą arba bet kokio reikalavimo, kad bet kuris iš Contreklamuotojo įmonei pateikta arba reklamuotojo paskelbta, pažeidžia bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitas bet kurios trečiosios šalies teises dėl C naudojimoontent by Company. Be to, reklamuotojas sutinka kompensuoti Bendrovei visas išlaidas, įskaitant advokato mokesčius, kurias ji patiria atsakydama į šaukimus, prašymus surasti informaciją, teismo įsakymus, teisėsaugos prašymus ar kitus teisinius procesus, susijusius su Reklamuotoju.

4.17 Reklamuotojas pateikia bet kokį ContJei pažeidžiant šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus, tai gali būti laikomas esminiu šios Sutarties pažeidimu, leidžiančiu Bendrovei nedelsiant ją nutraukti.

5. Atsakomybės ribojimas už pateiktą ContENT

5.1 Reklamuotojas sutinka, kad Įmonių grupė jokiu būdu ar kokiu mastu nėra atsakinga ir neatsako už bet kokio C praradimą ar žalą.ontReklamuotojas pateikė arba pateikia Bendrovei. Visi Contyra taikoma Bendrovės įrašų saugojimo ir kita susijusi politika. Reklamuotojas aiškiai pripažįsta, kad Reklamuotojas pateikia tik Contįmonei, ir ši įmonė neprivalo saugoti atsarginių ContReklamuotojas pateikė arba grąžina ContReklamuotojui.

5.2 Reklamuotojas sutinka, kad Bendrovė nebus atsakinga ar atsakinga už bet kokių vartotojų veiksmus ar neveikimą, kurie c.ontveikti kaip reklamuotojas arba apsilankyti reklamuotojo svetainėse per Įmonės tinklą ar kitu būdu („Srautas“). Toks srautas vyksta toks, koks yra, be jokių garantijųethyra tiesioginės ar numanomos, įskaitant, be apribojimų, tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ar kokybės garantijas. Reklamuotojas yra atsakingas už tai, kad toks srautas sutiktų su Reklamuotojo taisyklėmis ir sąlygomis, o jei toks srautas pažeidžia tokias sąlygas, Reklamuotojas sutinka nelaikyti Įmonių grupės atsakinga ar atsakinga.

5.3 Reklamuotojas sutinka, kad Bendrovė nėra atsakinga ir neatsako už bet kurio asmens, atsakančio į reklamą, ar Reklamuotojo C veiksmus.ontpaskelbtas įmonių tinkle. Reklamuotojas konkrečiai atleidžia Bendrovę nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kylančių dėl asmens sužalojimo, psichinių išgyvenimų, žalos turtui, gyvybės praradimo, laisvės praradimo, sužalojimo, ligos, nėštumo ar kitos žalos / nuostolių, kuriuos Reklamuotojas patyrė dėl sąveikos su trečiosiomis šalimis. kylantis iš Contpaskelbtas įmonių tinkle.

6. Garantijų atsisakymas / Rizikos prisiėmimas; Įsipareigojimų ribojimas.

6.1 GARANTIJŲ ATSISAKYMAS / RIZIKOS PRIĖMIMAS. REKLAMUOTOJAS AIŠKIAI SUTINKA, KAD REKLAMUOTOJAS NAUDOTŲ BENDROVĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS REKLAMUOTOJAS SOLE IR IŠSKIRTINĖ RIZIKA. PASLAUGOS TEIKIAMOSIOS „TOKIOS, KOKIA YRA, SU VISAIS TRIKIMAIS“ IR „KOKIA YRA“ PAGRINDAI. BENDROVĖ AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ JOKIŲ GARANTIJŲ, KASETHER IKI AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJŲ, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, KOKYBĖS, TINKAMUMO IR NEPAŽEIDIMO IKI MAKSIAUSIOS TEISĖS NUOSTATOS KIEK. BENDROVĖ NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PASLAUGOS ATITIKS REKLAMUOTOJO REIKALAVIMUS ARBA KAD PASLAUGOS BUS NEPERTRAUKIAMOS, LAIKUOTOS, SAUGIOS AR BE KLEDŲ; BENDROVĖ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL REZULTATŲ, KURIŲ GALIMA GAUTI NAUDOJANT PASLAUGAS, JOS SVETAINES ŽIŪRĖTOJUS ARBA VARTOTOJUS, SRAUTĄ ARBA DĖL BET KOKIOS INFORMACIJOS TIKSLUMO AR PATIKIMUMO. BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TECHNINĖS ĮRANGOS AR PASLAUGOS BUS PAtaisytos. REKLAMUOTOJAS SUPRASTA IR SUTINKA, KAD BET KOKIOS MEDŽIAGOS IR (ARBA) DUOMENŲ NAUDOJIMAS, ATSISIŲSTAS AR KITAIP GAUTAS NAUDOJANT PASLAUGAS, REKLAMATOJO NUOSTATOS IR REKLAMA, RIZIKA. SOLELY ATSAKO UŽ BET KOKIĄ KOMPIUTERINĖS SISTEMOS ŽALĄ AR DUOMENŲ PRARAŠYMĄ, ATSIJUSIUS ATSISIUNČIUS TOKIĄ MEDŽIAGĄ IR (ARBA) DUOMENIS. IR BETO REKLAMUOTOJAS TAIP PAT SUTINKA, KAD JOKI INFORMACINIAI STRAIPSNIAI, REKLAMOS PATARIMAI AR NUOMONĖS STRAIPSNIAI (ČIA KOLEKTYVINIAI VYKDOMAI „STRAIPSNIAI“), BŪTINAI BET KURIA BENDROVĖS TINKLO, TAIP PAT NE SKELBIA SOLELY REFLECT STRAIPSNIŲ AUTORIŲ NUOMONĖS. REKLAMUOTOJAS SUTINKA, KAD BET KOKIA PASIKĖMĖJIMAS STRAIPSNIAIS yra SOLELY AN REKLAMUOTOJO SPRENDIMAS IR REKLAMUOTOJAS TOLIAU SUTINKA ATSISAKYTI JOKIŲ ATSAKOMYBĖS REIKALAVIMŲ, KURIŲ GALI KILDYTI DĖL REKLAMUOTOJO SPRENDIMO LAIKOTIS JOKIŲ PATARIMŲ, KURIE GALI BŪTI CONTAINUOTA JOKIUOSE STRAIPSNIUOSE.

6.2 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. (REKLAMUOTOJAS SUPRASTA IR SUTINKA, KAD DĖL TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMO DIDŽIAUSIA DYDŽIO ĮMONĖS GRUPĖ JOKIU ATVEJŲ NEATSAKO UŽ JOKIĄ ŽALĄ REKLAMUOTOJUI, DĖL BET KOKIŲ ASMENŲ ATSTOVIMO ATSKOLIMŲ. VERSLO PELNAS, VERSLO NUTRAUKIMAS, VERSLO INFORMACIJOS NUTRAUKIMAS IR KITI SPECIALIEJI, PAVYZDINIAI, BAUSMINIAI, NETIESIOGINIAI, ATSITIKTINIAI ARBA PASEKMINIAI ŽALAI AR BET KITIE TINKINIAI NUOSTOLIAI, SUSIJĘ SU PASLAUGŲ ATSIŽVELGIMAI. PASIKALIMA BENDROVĖS TINKLE PASKELBTAIS STRAIPSNIAIS ARBA BENDROVĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TECHNINĖS ĮRANGOS AR TELEKOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS NAUDOJIMAS, TEIKIMO PASLAUGAS REKLAMUOTOJAMS, NET JEI ĮMONĖ BUVO PATEIKTA NAUJIENA, TURĖJO KITŲ GALIMYBIŲ ARBA NAUJŲ ŽALOS. REKLAMUOTOJAS PRIPAŽĮSTA, KAD ANKSČiau pateiktas sakinys atspindi INFORMACIJĄ SAVANORIŠKĄ ŠALIŲ RIZIKOS (ŽINOMŲ IR NEŽINOMŲ), KURI GALI BŪTI SUSIJUSI SU ŠIOS BALTARGAINTATO BARKŠTATO SUTARTIS, SUSITARIMUS, PASKIRSTYMĄ. DĖL EKONOMINĖS AR KITŲ ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ ŠALYS SUDERĖJO IR SUTINKA, RIKĖDAMOS TOKIU SAVANORIŠKU RIZIKOS PASKIRSTYMU. JOKIU ATVEJU VISAS BENDROVĖS ATSAKOMYBĖS PAGAL BET KOKIAUS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS BENDRAS BŪS APRIBOTAS IKI IŠ VISO NE DAUGIAU KEI 10.00 DOLerių (XNUMX USD). KADANGI KAI KURIOS VALSTYBĖS IR JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSAKYTI ARBA APRIBOTI ATSAKOMYBĘ, AUKŠČIAUSI APRIBOJIMAI GALI NETAIKOTI.

7. Įmonės, kaip internetinių paslaugų teikėjo, vaidmuo.

7.1 Reklamuotojas sutinka, kad Reklamuotojas yra savo C kūrėjas ir gamintojasontent ir yra solyra atsakingas už bet kokį Contkuris yra paskelbtas viename ar daugiau įmonių tinklo prekybos vietų ir prisiima visus įsipareigojimus, susijusius su Contkaip aprašyta kitur šioje Sutartyje.

7.2 Šalys pripažįsta ir susitaria, kad Bendrovė veikia kaip trečiųjų šalių reklamuotojų ir (arba) vartotojų komunikacijos tarpininkė. Įmonė negamina, neprojektuoja ar kitaip neteikia jokių contsavo reklamuotojams. Iš esmės šalys pripažįsta ir susitaria, kad Bendrovė bus laikoma internetinių paslaugų teikėju (toliau – OSP) ir taip pat bus laikoma interaktyvia kompiuterių paslauga. Nieko contTai turėtų būti aiškinama kaip teisių atsisakymas šiuo atžvilgiu. Reklamuotojas praneša ir laikosi taikomų pranešimo procedūrų bei sutinka, kad Bendrovė turės ir visapusiškai naudosis taikomomis saugaus uosto nuostatomis, taip pat imunitetu, atsakomybės apribojimais, Gerojo samariečio gynyba ir kitomis nuostatomis, susijusiomis su interaktyvaus kompiuterio tiekėjais ir naudotojais. Paslaugos, nurodytos taikomuose įstatymuose, ir visi panašūs pranešimai bei kitos nuostatos, ribojančios arba kitaip izoliuojančios OPT ir interaktyvių kompiuterių paslaugų teikėjų ar naudotojų atsakomybę pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, kurie gali būti taikomi, kai reklamuotojas arba reklamuotojo perleidžiantys asmenys pasirenka pareikšti bet kokią pretenziją. prieš Įmonių grupę arba bet kokius Bendrovės perleidusius ar sublicencijuotus teises, suteiktus Bendrovei pagal šį dokumentą.

7.3 Reklamuotojas pripažįsta savo atsakomybę neleisti jo globojamiems nepilnamečiams pasiekti žalingos ar netinkamos medžiagos. Reklamuotojas sutinka neleisti nepilnamečiams žiūrėti tokių contir Reklamuotojas sutinka imtis atsakingų priemonių, kad jie to nedarytų. Yra daug komercinių internetinių saugos filtrų, kurie gali padėti naudotojams apriboti nepilnamečių prieigą prie žalingos ar netinkamos medžiagos. Reklamuotojas informuojamas, kad jis gali ieškoti tokių paslaugų tokiose svetainėse kaip: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, tarp kitų. Atkreipkite dėmesį, kad Bendrovė neprisiima jokios garantijos ir neteikia jokių garantijų, susijusių su jokiais tokiose svetainėse minimais produktais ar paslaugomis, ir bendrovė rekomenduoja Reklamuotojui atlikti atitinkamą išsamų patikrinimą prieš perkant ar įdiegiant bet kokį internetinį filtrą. Reklamuotojas sutinka imtis konkrečių veiksmų, kad nepilnamečiai negalėtų žiūrėti contĮmonės tinkle, jei Reklamuotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį gali pasiekti nepilnametis. Galiausiai, reklamuotojas sutinka, kad jei jis yra nepilnamečio vaiko tėvas ar globėjas, reklamuotojas, o ne įmonė, yra atsakingas už bet kokius amžiaus apribojimus.ontĮmonės tinkle, kad reklamuotojo vaikai ar globotiniai nebūtų rodomi arba nepasiekiami.

7.4 Reklamuotojas pripažįsta ir supranta, kad Bendrovė veikia kaip Interaktyvios kompiuterių paslaugos teikėja. Taigi, Bendrovė yra apsaugota nuo pretenzijų, kylančių dėl C paskelbimo ar perdavimo, ir negali būti laikoma atsakinga už jas.ontreklamuotojų ir trečiųjų šalių. Įmonė nekuria tokių contir nėra atsakinga už trečiųjų šalių pastabų ar pranešimų, kurie, be abejonės, gali padidėti iki tokio lygio, kad būtų galima pareikšti ieškinį pagal galiojančius įstatymus, paskelbimą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, medžiagos, kuri gali būti laikoma šmeižika arba pažeidžiančia, paskelbimą. privatumo ar viešumo teisių. Atminkite, kad įstatymai leidžia Bendrovei pašalinti arba blokuoti bet kokius contbuvo įžeidžiantis, šmeižikiškas, nepadorus ar kitaip pažeidžiantis Bendrovės politiką, nepažeidžiant Bendrovės, kaip interaktyvios kompiuterių paslaugos teikėjo, statuso.

8. Leidybos standartai

8.1 Bendrovė niekada neskelbia reklamos contnei nepriima reklamos contiš bet kurio jaunesnio nei 18 metų asmens.

Bendrovė niekada neskelbia Reklamuotojo vaizdų ar vaizdo įrašų, darytų iki reklamuotojo 18-ojo gimtadienio.

Bendrovė niekada neleidžia Reklamuotojui reklamuotis, siūlyti ar įteigti, kad jis yra jaunesnis nei 18 metų (net jei Bendrovė turi įrodymų, kad reklamuotojui iš tikrųjų yra 18 metų).

Reklamuotojams neleidžiama reklamuotis naudojant būdvardžius, kuriais būtų galima apibūdinti jaunesnį nei 18 metų asmenį.

8.2 Bendrovė nėra šios trečiosios šalies kūrėja ar savininkė. contir nesiūlo bei nepateikia jokių contperduoti trečiosioms šalims. Bendrovė nevykdo reklamuotojų intelektinės nuosavybės teisių, nes reklamuotojai išlaiko visas teises ir nuosavybės teises į c.ontjie suteikia, išskyrus ribotą licenciją, suteiktą Bendrovei pagal Reklamuotojo sutartį priglobti savo contENT.  

Bendrovė yra tiesiog leidėjas, o ne aconttiekėjas. Pateikta medžiaga, atitinkanti mūsų leidybos standartus ir kokybės užtikrinimo reikalavimus, skelbiama be Bendrovės darbuotojų indėlio.

Bendrovė neskelbs jokio teksto, kuris būtų laikomas seksualiai dviprasmišku, atviru ar pan solicits arba gali būti klaidingai suprantamas kaip solkurstyti ar įsitraukti į bet kokį neteisėtą elgesį ar elgesį.  

Bendrovė laikosi JAV įstatymų; jūsų reklamavimo vieta nenustato, kokie įstatymai taikomi jūsų skelbimui.

Bendrovė neskelbs jokio diskriminacinio, įžeidžiančio ar kitaip netinkamo teksto.

Bendrovė neskelbs jokio teksto, pažeidžiančio bet kurios kitos suaugusiųjų pramonės įmonės, produkto, asmens ar paslaugos autorių teises, prekių ženklus ar intelektinės nuosavybės teises.

Reklamuotojai negali skelbti jokių nuorodų ar nuorodų, hipersaitų ar URL į trečiųjų šalių svetaines.

Reklamuotojai negali skelbti grasinimų kitiems reklamuotojams ar žiūrovams.

Visas skelbimo tekstas turi būti pateiktas ir paskelbtas anglų kalba.

Bendrovė reikalauja, kad Reklamuotojai savo tekstą pateiktų tiksliai taip, kaip jie nori, kad jis būtų pateiktas skelbime.  

REKLAMUOTOJO PASKYRA BUS UŽDARYTA, JEI JEI PATEIKS TEKSTĄ, PAžeidžiantį JAV ĮSTATYMUS IR (ARBA) SOLICITS NELEGALIOS PASLAUGOS.

8.3 Bendrovė neskelbs jokio vaizdo, kuris būtų neteisingai interpretuojamas solkurstyti ar įsitraukti į bet kokį neteisėtą elgesį ar elgesį.

Vaizdai, kuriuose rodomi vandens ženklai su nuorodomis, hipersaitais ar URL, negali būti skelbiami.

Bendrovė neskelbs jokių vaizdų, kurie rodo, sufleruoja arba būtų klaidingai interpretuojami kaip leidžiantys manyti, kad Reklamuotojui nėra 18 metų.

Bendrovė neskelbs reklamuotojo atvaizdo, daryto anksčiau nei jam buvo 18 metų.

Bendrovė neskelbs jokio diskriminacinio, įžeidžiančio ar kitaip netinkamo vaizdo.

Bendrovė neskelbs jokio vaizdo, kuris patenka į 18 antraštinės dalies Jungtinių Valstijų kodekso skyrių 2257.

Bendrovė reikalauja, kad reklamuotojai pateiktų savo atvaizdus tiksliai taip, kaip jie nori, kad jie būtų pateikti savo skelbime.

8.4 Bendrovė neskelbs jokio vaizdo įrašo, kuris būtų laikomas seksualiai dviprasmišku, atviru ar panašiu solicits arba gali būti klaidingai suprantamas kaip solkurstyti ar įsitraukti į bet kokį neteisėtą elgesį ar elgesį.

Bendrovė neskelbs vaizdo įrašo, kuris yra ilgesnis nei 3 minutės.

Bendrovė neskelbs jokių diskriminacinių, įžeidžiančių ar kitaip netinkamų vaizdo įrašų.

Bendrovė neskelbs jokių vaizdo įrašų, kuriems taikomas 18 antraštinės dalies Jungtinių Valstijų kodekso 2257 skyrius.

Bendrovės vaizdo įrašų publikavimo politika atitinka Bendrovės nuotraukų publikavimo politiką.

9. Dokumentai

9.1 Jei dėl kokių nors priežasčių kyla abejonių, kad Reklamuotojas yra vyresnis nei 18 metų (reklamuotojo kūno bruožų išvaizda, tekstas, nurodantis ar užsimenantis, kad reklamuotojas gali būti jaunas ir pan.), Reklamuotojas gali būti pareikalauta pateikti nesulietas, neapkarpytas ar kitaip neuždengtas veido vaizdas.

9.2 Reklamuotojai turi galimybę tapti RubPage narys, kuris yra tik etiketė.

 

10. Įvairios nuostatos.

10.1 Visi Contir kita Reklamuotojo Bendrovei pateikta informacija šalių nelaikoma jokiais tikslais konfidencialia. Nepaisant nieko į contnumatytus šioje Sutartyje, Bendrovė gali savo sole savo nuožiūra atsakyti į pagrįstus Reklamuotojo informacijos prašymus, whethformalus ar neformalus. Bendrovė neprivalo priešintis ar prieštarauti tokiems prašymams arba pranešti apie tokius prašymus Reklamuotojui prieš pateikdama atsakomąją informaciją.

10.2 Kiekviena šalis pripažįsta ir sutinka, kad ji iki galo perskaitė ir suprato šią Sutartį ir turėjo galimybę pasikonsultuoti su pasirinktu teisininku prieš sutikdama. Šis susitarimas contyra visa Reklamuotojo ir Įmonės sutartis dėl toliau nurodyto dalyko. Ši Sutartis pakeičia visus ankstesnius rašytinius ir žodinius supratimus, raštus ir pareiškimus ir gali būti keičiama tik įspėjus bendrovę. Ši Sutartis yra privaloma ir yra naudinga jos šalims bei atitinkamiems jų įpėdiniams, asmeniniams atstovams, teisių perėmėjams ir perėmėjams. Nors šią Sutartį Bendrovė gali perduoti arba priskirti, Reklamuotojas jos negali perduoti ar priskirti.

10.3 Reklamuotojas sutinka, kad tuo atveju, kai kuri nors viena ar daugiau contŠios Sutarties nuostatos dėl bet kokios priežasties bus laikomos negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįgyvendinamomis bet kokiu atžvilgiu, toks negaliojimas, neteisėtumas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos jokiai kitai šios Sutarties nuostatai, ir ši Sutartis turi būti aiškinama taip, lyg tokia negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama nuostata. (s) niekada nebuvo įtrauktas.

10.4 Reklamuotojas sutinka, kad statybos tikslais ši Sutartis bus laikoma parengta tiek Reklamuotojo, tiek Bendrovės. Bet kokie neaiškumai ir (arba) neatitikimai negali būti interpretuojami nei vienos iš šalių naudai, nei prieš.

10.5 Reklamuotojas sutinka, kad bet kokio teisinio veiksmo, kylančio iš šios Sutarties, atveju dominuojanti šalis turi teisę į pagrįstus advokato mokesčius ir išlaidas, įskaitant advokato mokesčius už apeliaciją.

10.6 Šalys susitaria, kad šią Sutartį reglamentuoja ir aiškinama Šveicarijos įstatymai. Taikant Jungtinių Tautų konvenciją ContTarptautinio prekių pardavimo aktai yra aiškiai neįtraukti. Jei tarp šalių kyla ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar kitaip su ja susijęs, šalys turi susitikti ir sąžiningai derėtis, siekdamos atkurtisolve ginčą. Jeigu šalys negali iš naujosolginčą spręsti tiesioginių ar neoficialių derybų būdu, tada kaip šalys solemethod of resolkilus tokiam ginčui, ginčą pagal Ciuricho prekybos rūmų arbitražo taisykles galutinai sprendžia vienas arbitras, išmanantis ginčus dėl interneto ir elektroninės prekybos, paskirtas pagal minėtas taisykles. Bylos nagrinėjimas vyksta Ciuriche ir vyksta anglų kalba, išskyrus ieškinius, dėl kurių yra tinkamai prašoma taikyti teismo įsakymą ir kurie turi būti nagrinėjami Ciuriche esančiame kompetentingos jurisdikcijos teisme.

Arbitras neturi teisės priteisti jokios baudžiamosios ar pavyzdinės žalos atlyginimo; patvirtinti grupės ieškinį; pridėti bet kokias šalis; keisti arba ignoruoti šios Sutarties nuostatas; ir yra saistomi galiojančių ir taikomų įstatymų. Arbitras turi būti geras advokatūros narys ir turėti galimybę pasirašyti neutralumo priesaiką. Arbitras per trisdešimt (30) dienų nuo arbitražo proceso pabaigos turi pateikti rašytinę nuomonę, kurioje išdėsto visus esminius faktus ir savo sprendimo pagrindą. Arbitražo sprendimas arba sprendimas yra galutinis ir šalims privalomas. Bet koks arbitražo sprendimas gali būti priimtas kaip sprendimas arba nutartis bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. ŠALYS ATSISAKYA JOKIŲ TEISĖS, JOS GALI TURĖTI BENDRINTI, DĖL ARBITRINIŲ IEŠKINIŲ.

10.7 Bet kurios šalies atsisakymas vykdyti įsipareigojimų nevykdymą nebus laikomas ankstesnio ar vėlesnio tų pačių kitų šios Sutarties nuostatų nevykdymo atsisakymu.

10.8 Išskyrus Reklamuotojo įsipareigojimą sumokėti mokesčius, nei viena šalis nebus laikoma atsakinga už šią Sutartį pažeidusią ar įsipareigojimų nevykdymą dėl bet kokio vėlavimo ar nevykdymo, kaip reikalaujama pagal šią Sutartį. dėl bet kokių priežasčių ar sąlygų, kurių tokia šalis negali pagrįstai priimti control ir kad tokia šalis negali įveikti komerciniu požiūriu pagrįsto kruopštumo, įskaitant, bet neapsiribojant, Dievo veiksmus; karas, riaušės, embargai, civilinės ar karinės valdžios veiksmai arba terorizmas; gaisrai, potvyniai, žemės drebėjimai, uraganai, atogrąžų audros ar kitos stichinės nelaimės; pluošto gabalai; streikai arba transporto, įrenginių, degalų, energijos, darbo ar medžiagų trūkumas; telekomunikacijų ar informacinių paslaugų infrastruktūros gedimas; įsilaužimas, duomenų saugumo pažeidimas, SPAM, tinklo perkrova arba bet koks kompiuterio, serverio ar programinės įrangos gedimas. Jei įvyksta koks nors nenugalimos jėgos įvykis, nukentėjusi šalis nedelsdama raštu praneš kitai šaliai ir dės komerciškai pagrįstas pastangas, kad sumažintų įvykio poveikį.

10.9 Įmonės ir Reklamuotojo santykiai pagal šią Sutartį yra nepriklausomi contlenktynininkai ir nei vienas, nei kitas negali būti partneriu, franšizės davėju, franšizės gavėju, brokeriu, darbuotoju, tarnautoju, agentu ar kito asmens atstovu jokiais tikslais. Nė vienai šaliai nesuteikiama jokia teisė ar įgaliojimas prisiimti ar sukurti bet kokį įsipareigojimą ar atsakomybę, išreikštą ar numanomą, kitos šalies vardu arba jos vardu, arba įpareigoti kitą bet kokiu būdu ar dalyku, viršijančiu šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. .

10.10 Bet kuri šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį dėl priežasties, pagrįstos šios Sutarties pažeidimu, nedelsdama apie tai raštu pranešusi kitai šaliai. Bet kuri šalis gali nutraukti šią Sutartį be priežasties, įspėjusi kitą šalį prieš dešimt (10) dienų. Tačiau bet koks reklamuotojo atšaukimas sukels visus Reklamuotojo pateiktus Contpašalinimas iš viešai prieinamų įmonių tinklo svetainių, saugomas archyvui, contfaktiniais ar teisiniais tikslais pagal 3.5 skirsnį. Ne contReklamuotojo pateiktas turtas grąžinamas nutraukus. Reklamuotojui nutraukus nutraukimą arba nutraukus Bendrovei dėl priežasties, jokie mokėjimai negrąžinami arba negrąžinami. Išskyrus čia nurodytus atvejus, pasibaigus šalių santykiai nutrūksta.

10.11 Visi pranešimai (pvz., pagal 3.5 arba 8.10 skirsnį) Bendrovei turi būti siunčiami įmonei naudojant šią formą: https://t.me/RubPage ir pokalbių skiltyje turite atkreipti dėmesį į „Teisinė“.

10.12 Kad būtų išvengta abejonių, tiek, kiek žalos atlyginimas arba atleidimas suteikiamas Bendrovės naudai, toks žalos atlyginimas arba atleidimas taikomas Bendrovės agentams, filialams, darbuotojams, pareigūnams, direktoriams, akcininkams, advokatams, pardavėjams, contrektoriai, pirmtakai, įpėdiniai ir pavedėjai.

10.13 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8 ir 4-10 skyriai, visi reklamuotojo pareiškimai, garantijos ir žalos atlyginimo įsipareigojimai bei visos dalys, kurios dėl savo pobūdžio išliktų, išliks ir pasibaigus nutraukimui arba pasibaigus galiojimo laikui. šią Sutartį dėl bet kokios priežasties.

Svarbu!

Nepaisant nieko į contŠioje Sutartyje ar kitur, Bendrovė visada pasilieka teisę savo soldiskrecija prašyti asmens tapatybės dokumentų, prašyti nuotraukų patvirtinimo tikslais, patikrinti reklamuotojų amžių, patikrinti reklamuotojų amžių nuotraukose fotografavimo metu, atmesti Contpakeisti kainodarą ir (arba) kainodaros modelį ir (arba) keisti reklamos kategorijas ir politiką, susijusią su tokiomis kategorijomis, ir be to, parduoti, perduoti arba priskirti bet kuriuos arba visus Reklamuotojo duomenis ir informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, asmenį identifikuojančią informaciją. kaip tokia sąvoka buvo aiškinama ir apibrėžta plačiai (toliau – PII) ir (arba) pateikti ją trečiajai šaliai ir visiems pirmtakams, teisių perėmėjams ir teisių perėmėjams bankroto, bankroto atveju arbasolar jei Bendrovė arba visas ar iš esmės visas Bendrovės turtas yra įsigyjamas parduodant, sujungiant ar kitaip reorganizuojant Bendrovę pagal šią Sutartį – šis įgaliojimas ir leidimas išlikti bet kuriuo šios Sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos atveju. Tiek, kiek Reklamuotojas nesutinka su kainodaros ar kainodaros modelio ar paslaugų parinkčių pakeitimais, Reklamuotojas gali nutraukti šią Sutartį ir nebekelti jokių skelbimų ateityje.

KADANGI, šalys sutinka su aukščiau išdėstytomis sąlygomis.

/s/ Įmonė

/s/ Reklamuotojas